Wij brengen vraag en aanbod samen van gemeentelijk,
maatschappelijk en ander bijzonder vastgoed.
Het Makelpunt

Kopen van Gemeentelijk Vastgoed

Als een gemeentelijk pand haar functie verliest, worden deze panden vaak te koop aangeboden. Naast woningen is dit veelal voormalig maatschappelijk vastgoed (bijvorbeeld voormalige buurthuizen, bilbiotheken en schoolgebouwen).

Maar ook bouwkavels, bedrijfskavels en groenstroken worden te koop aangeboden door gemeenten.

 

Vaak is dit vastgoed gelegen op unieke locaties. Voor deze panden geldt vaak dat de gemeente, indien passend, openstaat voor verandering van de bestemming van de gebouwen.

Is uw gemeente nog niet aangesloten bij het Makelpunt?

Neem contact met ons op om uw gemeente snel aan te melden. Kom er zo snel mogelijk bij.Neem contact op