Wij brengen vraag en aanbod samen van gemeentelijk,
maatschappelijk en ander bijzonder vastgoed.
Het Makelpunt

Huren van Maatschappelijk Vastgoed

Maatschappelijk Vastgoed is een vrij nieuw begrip. Vaak wordt gedoeld op een gebouw of terrein met een publieke functie op het gebied van onderwijs, sport, cultuur, welzijn, maatschappelijke opvang en/of zorg-medisch.

Een paar voorbeelden van maatschappelijk vastgoed zijn: scholen, culturele centra, theaters, opvangtehuizen, gezondheidscentra, buurthuizen, sportaccommodaties en dergelijke.

 

Veel gemeenten zijn bezig het gebruik van maatschappelijk vastgoed te verbeteren.. Zij streven naar intensief ruimtegebruik en meer kruisbestuiving in de dienstverlening aan burgers.

Nieuwe maatschappelijke voorzieningen in buurten en wijken worden nauwelijks meer solitair gerealiseerd. Er is bijna altijd sprake van een combinatie van functies. Op een lokaal Makelpunt wordt veelal maatschappelijk vastgoed aangeboden.

Is uw gemeente nog niet aangesloten bij het Makelpunt?

Neem contact met ons op om uw gemeente snel aan te melden. Kom er zo snel mogelijk bij.Neem contact op